Oferta educaţională

Planul de şcolarizare  prevede 4 clase pregătitoare şi 5 clase I.

ZIUA PORŢILOR DESCHISE: 26.02.2016 PROGRAM: 8.00-17.00

Înscrierile se fac în perioadele:                                                                                                           29 februarie – 18 martie 2016;                                                                                                                    30 martie – 8 aprilie 2016.

În ambele perioade, au prioritate elevii ce locuiesc în zona arondată şcolii ce poate fi consultată aici.   Pentru cei din alte zone,criteriile prioritare  sunt:
-Au prioritate copiii care au fraţi sau surori înscrişi la Şcoala Gimnazială „Ion Basgan”;
-Au prioritate copiii ai caror părinţi sunt cadre didactice ale şcolii.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2016:

 •  Dosar cu şină(nu se completeaza nimic pe el!!!)
 • Cerere tip(se gaseşte la secretariat- se completează la depunerea dosarului conform calendarului);
 • Copie xerox a certificatului de naştere al copilului;
 • Copii xerox ale cărţilor de identitate ale părinţilor;
 • Dovada de vaccinări   

PENTRU COPIII CARE NU ÎMPLINESC 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2016 ESTE NECESARĂ REALIZAREA EVALUĂRII PSIHOSAMTICE ÎN CADRUL ŞCOLII

 • La documentele necesare înscrierii se ataşează adeverinţă de la medicul de familie pe care sa fie specificat: apt pentru grupa pregătitoare (orice altă formulare nu se acceptă!!!!!!!)
 • Rezultatul evaluării psihosomatice se ataşează la dosarul de înscriere

Încadrare clasă pregătitoare an şcolar 2016-2017

 • Cudalb Mariana
 • Văsuianu Cecilia
 • Popa Mioara – cu rezervă medicală
 • Cadru didactic venit prin concurs

                  INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI SOLICITATE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII SAU TELEFONIC, LA NR. 0237/622.878 !

Arondarea unitățior de învățământ la centrele de evaluare psihologică

În etapa I se pot înscrie în clasa  pregătitoare sau clasa I numai copiii ai căror părinţi au  domiciliul stabil în circumscripţia stabilită ce poate fi consultată aici .

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017 poate fi consultat aici

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017 poate fi consultată aici

Lista locurilor disponibile pentru înscrierea direct în clasa I, anul școlar 2016 – 2017 poate fi consultată aici

 

Pentru județul Vrancea, telefonul disponibil pentru informații suplimentare cu privire la înscrierea în clasa pregătitoare este 0800816237. Acesta va fi disponibil din data de 22.02.2016 în intervalul orar 8-16.

Reclame