Clasa pregătitoare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION BASGAN”

ÎNSCRIERE ELEVI CLASA PREGĂTITOARE,

AN ŞCOLAR 2018-2019

 Prezentarea şcolii

 Cu o vechime de peste 30 de ani, Şcoala gimnazială „Ion Basgan” se numără printre unitățile școlare prestigioase ale orașului Focșani, dorită de părinți și elevi. Suntem o școală performantă, câștigându-ne acest renume datorită rezultatelor de excepție la învățătură, olimpiade și concursuri școlare.

Situată într-o zona liniștită a orașului, în unitatea noastră învață în prezent 1325 de elevi în 21 de clase primare și 18 clase gimnaziale, sub îndrumarea unui colectiv de cadre didactice recunoscut și apreciat la nivel județean.

Suntem şcoala în care a fi dascăl înseamnă o misiune ce ţine de arta de a instrui şi a educa generaţia Mileniului III, de a-i pregăti pe tineri să găsească răspunsurile potrivite la provocările zilei de mâine. Încercam sa valorificam potențialul creativ al elevilor prin inițierea de proiecte si activități extrașcolare, dar și prin asumarea de roluri în managementul de proiecte și procesul decizional ce duce la finalizarea demersurilor acestora.

Școala oferă un cadru coerent si flexibil în care cooperarea si competiția, gândirea și independența, opinia liber exprimată și argumentată, atitudinea socială pozitivă constituie dimensiuni definitorii.

Argumente:

 • baza materială foarte bună : săli de clasă mari și luminoase dotate cu mobilier modern, calculatoare și rețea de internet, laborator nou de informatică, laboratoare de chimie, fizică și biologie, cabinete medicină școlară și stomatologie, logopedie, cabinet metodic, sală de sport echipată optim pentru antrenamente și competiții.
 • promovarea creativităţii în rândul elevilor, prin revista şcolară “De la 2 pentru voi
 • management responsabil şi implicat,
 • climatul de muncă: înţelegere şi colaborare;
 • absolvenţii claselor a VIII-a ai şcolii sunt admişi la licee de prestigiu: C.N. „Unirea”, C.N. „Al. I. Cuza”, C. N. „Kogălniceanu”, Liceul Pedagogic „Spiru Haret‟, unde au confirmat o bună pregătire din gimnaziu, menţinându-se în fruntea clasamentelor la olimpiade şi concursuri.

PLANUL DE ŞCOLARIZARE prevede 4 clase pregătitoare

 ZIUA PORȚILOR DESCHISE: 7.03.2018  PROGRAM: 8.00-16.00 

Înscrierile se fac în perioadele:

 1. 8 – 26 martie 2018;
 2. 12-18 aprilie 2018

 

!!! În ambele perioade, au prioritate elevii ce locuiesc în zona arondată şcolii.

Pentru cei din alte zone, criteriile prioritare sunt:

 1. Au prioritate copiii care au fraţi sau surori înscrişi la Şcoala Gimnazială „Ion Basgan”;
 2. Au prioritate copiii ai caror părinţi au serviciul în zona arondată școlii.

DOCUMENTE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE:

 • DOSAR CU ȘINĂ(NU SE COMPLETEAZA NIMIC PE EL!!!)
 • CERERE TIP(SE GĂSEŞTE LA SECRETARIAT- SE COMPLETEAZĂ LA DEPUNEREA DOSARULUI CONFORM CALENDARULUI);
 • COPIE XEROX A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL COPILULUI;
 • COPII XEROX ALE CĂRŢILOR DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR;
 • HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI (ÎN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORȚAȚI)
 • DOVADA DE VACCINĂRI

PENTRU COPIII CARE NU ÎMPLINESC 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2018 ESTE NECESARĂ REALIZAREA EVALUĂRII PSIHOSAMTICE ÎN CADRUL ŞCOLII 

 • LA DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII SE ATAŞEAZĂ ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE PE CARE SA FIE SPECIFICAT: APT PENTRU CLASA PREGĂTITOARE (ORICE ALTĂ FORMULARE NU SE ACCEPTĂ!!!!!!!)
 • REZULTATUL EVALUĂRII PSIHOSOMATICE SE ATAȘEAZĂ LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE!

Încadrare clasă pregătitoare an școlar 2018-2019

 • Cojanu Maria
 • Cojocea Nicoleta
 • Cornienco Mihaela
 • Răducan Marcela

                INFORMAȚII SUPLIMENTARE POT FI SOLICITATE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII SAU TELEFONIC, LA NR. 0237/622.878 !

Reclame