Istoric

             Şcoala Gimnazială “Ion Basgan” funcţionează în actualul local din anul 1984, când a luat fiinţă prin unirea Şcolii nr.2 cu Şcoala nr.3, ambele cu o istorie mai mult decât centenară. În lucrarea “Însemnări cu privire la oraşul Focşani”, editată în 1931 de I.M. Dumitrescu, este prezentată Şcoala nr.2 de băieţi ca fiind cea mai veche din ţinutul Putna.

             Printre personalităţile care şi-au  legat numele de istoria acestor două instituţii de învăţământ se numără prof. Ion Diaconu, celebrul folclorist, actriţa Leopoldina Bălănuţă şi inginerul inventator Ion Şt Basgan, cel care a creat metoda de foraj sonic rotativ, o mare personalitate cu care s-ar mândri orice ţară.
De la deschiderea ei în 1984, într-o zonă nou construită a oraşului, pe strada Mare a Unirii, numărul de elevi a crescut constant de la aprox. 1.000, la început, la peste 2.800 în 1995 (când s-a atins maximul), apoi stabilizându-se în jurul numărului de 1.000 de elevi, după anul 2000.
Şcoala a funcţionat în două schimburi: 8,00-13,00 şi 13,00-19,00, apoi în trei schimburi (perioada anilor 1991-2001, cea mai dificilă), revenind la două schimburi după 2001.
Atunci când luau fiinţă  şcolile nr.2 şi 3 , oraşul Focşani era în plină dezvoltare ca târg, predominau comercianţii de vin, cereale, stofe, coloniale, etc.; luaseră avânt micii meşteşugari, tipografiile, fabricile de cherestea şi de cărămidă.Învăţământul  public era la începuturi, dar pornea cu dreptul prin personalităţile din lumea şcolii, profesorii care s-au dedicat educării generaţiilor de la începutul sec.XX.
Oraşul Focşani este şi astăzi dinamic, plin de întreprinzători în diverse domenii, însă după anii 1998, 1999, se manifestă  o tendinţă accentuată de emigrare a forţei de muncă, a tinerilor spre ţările vestice, fapt ce a dus la apariţia unui nou tip de elev: cel nesupravegheat de părinţi, lăsat în grija bunicilor, rudelor mai îndepărtate sau… în grija sorţii. Alături de elevii motivaţi şi supravegheaţi de familie, în aceeaşi clasă sunt pregătiţi  acest nou tip de elev, dintre care unii manifestă interes pentru carte.
După anul 2000 populaţia şcolară a început să scadă , din cauza descreşterii natalităţii şi din cauza emigrării forţei de muncă în ţările din vestul Europei, dar în acelaşi timp, s-a permis diminuarea numărului de elevi la clasă de la 36 la 25-30, ceea ce a dus la îmbunătăţirea procesului educativ.
În cadrul şcolii noastre a funcţionat  o clasă cu învăţământ alternativ,, Step by step “ care dispunea şi de o sală de mese ,la demisol, dotată cu lavoar.
În incinta școlii a funcționat  o filială a ,,Universităţii Transilvania” din Braşov, care dispunea de secretariat, bibliotecă, un cabinet de informatică propriu şi săli de clasă închiriate prin contract anual . Din anul 2006, şcoala a adoptat Programul “A doua şansă” pentru grupuri defavorizate, venind în sprijinul comunității locale prin activitatea cadrelor noastre. În anul școlar 2015-2016, școala are înscriși 1360 de beneficiari direcți cuprinzând și preșcolarii din cele două structuri arondate, Grădinița nr. 4- cu program normal și Grădinița nr. 8. – cu program prelungit .

Cultura organizaţională

          Climatul de colaborare şi dialog reprezintă principala caracteristică a corpului profesoral al Şcolii „Ion Basgan”. Profesorii şi învăţătorii cu autoritate profesională  au impus un mod de comunicare informal şi eficient şi, astfel  s-a  conservat şi s-a transmis un mod de lucru şi de convieţuire foarte rar întâlnit în colectivele de lucru.
În prezent, schimbările de paradigmă educaţională impun abordări creative ale activităţilor didactice, iar în acest sens putem spune că se manifestă interes şi se dezvoltă multe iniţiative lăudabile : proiecte educaţionale, reviste şcolare, parteneriate, concursuri şi expoziţii.

Reclame